ONLINE SHOP:  Registruj se Prijavi se

POLITIKA PRIVATNOSTI

Vaša privatnost je važna!

IMMOS-PLAST čuva privatnost svih posetilaca svojih internet sajtova (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta.
Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od vas

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naši serveri sakupljaju imena domena koja su u takvoj formi da ne možete biti identifikovani preko njih.
Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite ili naručivanje proizvoda koje nudimo na internet sajtu.
Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Podaci o rukovaocu

Pravno lice:
"IMMOS-PLAST" d.o.o., sedište na adresi: Nova Pazova, Železnička 49
Mat. broj: 08320772
direktor: Srećko Ivetić.

Pravni osnov za sakupljanje informacija

Pravni osnov za sakupljanje i obradu informacija jeste pristanak lica na koje se podaci odnose a koji daje samim činom popunjavanja i slanja formulara sa podacima putem našeg sajta.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tihe i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj.
U slučaju da želite da nas kontaktirate putem formulara na sajtu ili želite da naručite naše proizvode preko sajta, vi nam svojom voljom dajete podatke i podrazumeva se da ste time dali pristanak na to. Informacije koje nam tako dajete na čuvanje će biti korišćene isključivo za kontakt sa vama, odgovor na vaša pitanja ili dostavu paketa putem kurirskih službi na vašu adresu. U slučaju da se predomislite i ne želite da vas kontaktiramo u budućnosti, molimo vas da nas o tome obavestite i zahtevate brisanje podataka iz naše baze.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši ovlašćeni zaposleni, državni organi, naši pravni sledbenici u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje.
Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani.
Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Upotreba kolačića (Cookies)

Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie.
Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju vašeg browser-a.
Naš internet sajt ne koristi se Cookie tehnologijom i ne prati vaše aktivnosti na našem internet sajtu. Osim što memorišemo internet domen sa kojeg pristupate radi praćenja statistike posećenosti, ne koristimo bilo koji drugi način kojim bi vi mogli biti identifikovani.

Pogledajte i dokument Uslovi korišćenja.