Tipl sa zavrtnjem *14

Tipl sa zavrtnjem *14

Šifra proizvoda: 307
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: OSTALO