Tacna Zoka glaskar

Tacna Zoka glaskar

Šifra proizvoda: 289
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: KUHINJA