Tacna kafić P.S.T.

Tacna kafić P.S.T.

Šifra proizvoda: 314
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: KUHINJA