Tacna glaskar

Tacna glaskar

Šifra proizvoda: 282
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: KUHINJA
Opis: ø260mm