Kofa za malter

Kofa za malter

Šifra proizvoda: 078
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: OSTALO