Kofa za briska OM

Kofa za briska OM

Šifra proizvoda: 081
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: OSTALO