Kanta za zalivanje

Kanta za zalivanje

Šifra proizvoda: 065
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: BAŠTA