Kanta za smeće

Kanta za smeće

Šifra proizvoda: 440
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: OSTALO
Opis: 140l