Kanta za smeće

Kanta za smeće

Šifra proizvoda: 411
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: OSTALO
Opis: 80l