Kanta za smeće 80L Trio ok.cr.

Kanta za smeće 80L Trio ok.cr.

Šifra proizvoda: 1335
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: AMBALAŽA
Ostalo: NOVO