Kanta za smeće 60L Trio ok.cr.

Kanta za smeće 60L Trio ok.cr.

Šifra proizvoda: 1334
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: AMBALAŽA
Ostalo: NOVO