Đubrovnik set

Đubrovnik set

Šifra proizvoda: 732
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: OSTALO
Opis: sa metlom na štapu
Ostalo: NOVO