Činija no 3

Činija no 3

Šifra proizvoda: 1042
Proizvođač: Roba iz uvoza
Vrsta proizvoda: KUHINJA