Činija no 2

Činija no 2

Šifra proizvoda: 1043
Proizvođač: Roba iz uvoza
Vrsta proizvoda: KUHINJA