Činija no 1

Činija no 1

Šifra proizvoda: 1044
Proizvođač: Roba iz uvoza
Vrsta proizvoda: KUHINJA