Činija GLASKAR

Činija GLASKAR

Šifra proizvoda: 360
Proizvođač: Immos-Plast
Vrsta proizvoda: KUHINJA
Opis: 0,5